Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd:
. Prezes: Kamila Liszewska-Polak
. Wiceprezes: Magdalena Sosik
. Sekretarz: Barbara Adamowska
. Skarbnik: Danuta Wójcik
. Członek Zarządu: Elżbieta Pluta
. Członek Zarządu: Irena Jankiewicz

Komisja Rewizyjna:
. Przewodnicząca: Ewa Bartosik
. Wiceprzewodnicząca: Lucyna Socha
. Członek: Grażyna Kraszewska

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by