Sprawozdanie z zajęć "Mój mózg może więcej"

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów na temat technik efektywniejszego uczenia się, wpływu umiejętności wyrażania emocji związanych z problemami szkolnymi na proces uczenia się, poznanie sposobu na dobrą organizację czasu pracy, uświadamianie uczniom, że efekty uczenia się w dużym stopniu zależą od poziomu motywacji do pracy, zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowego odżywiania się.

Zajęcia  rozpoczęliśmy od własnej samooceny i analizy swoich mocnych, słabych stron. Uczestnicy skupili się w większości na swoich mocnych stronach, umieli pokazać swoje sukcesy. Niektórzy potrzebowali pomocy w określeniu swoich mocnych i słabych stron oraz identyfikowaniu i nazywaniu emocji, które im towarzyszą.  Każdy z uczestników czuje niepokój w różnych sytuacjach szkolnych i właśnie sposobów poradzenia sobie z nim, uczyliśmy się na zajęciach. Skupiliśmy się na wpływie naszego dobrego samopoczucia na osiąganie sukcesów. Poznawaliśmy techniki relaksacyjne oraz inne sposoby radzenia sobie z lękiem. Poznaliśmy technikę małych kroków, wykorzystywaną do planowania aktywności w codziennych czynnościach i przy trudnych lub długich zadaniach. Uczestnicy,  wykorzystując bazę internetową  próbowali przygotować przepisy na ?kanapki mądrości? oraz wyszukiwali informacje o tym, jakie produkty wspierają pracę mózgu. Podczas pracy grupowej uczniowie przygotowali ulotki, które zawierają porady dotyczące sposobów lepszego uczenia się.

Rezultatem zajęć jest nabyta przez uczniów wiedza na temat efektywnego uczenia się, wzrost umiejętności planowania i organizacji pracy, uświadomienie ważnej roli zdrowego odżywiania się. Rezultatem zajęć są również wytwory pracy uczestników: ulotka informująca o tym, jak się lepiej uczyć oraz przepisy na ?kanapki mądrości? oraz zdrowe przekąski. Rezultaty zajęć potwierdza ankieta ewaluacyjna.

 

 

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by