Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 3z

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 3z w ramach Projektu FIO 2015 ?Nasze życie w naszych rękach?. We październiku 2015 roku odbył się 12 godzinny cykl zajęć ?Z informatyką na co dzień?, w którym uczestniczyło 7 uczniów klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Puławach. Celem zajęć było poznanie sposobów i możliwości komunikowania się, edukacji i zdobywania informacji przez Internet oraz zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania    z sieci. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, w szkolnej pracowni informatycznej. Każdy z uczestników miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.

Podczas pierwszych zajęć uczniowie poznali strony, gdzie można założyć pocztę elektroniczną. W ramach ćwiczeń uczyli się rejestrować, logować i korzystać ze skrzynek mailowych. Działania te były niezbędne do realizacji kolejnych zadań: rejestracji na platformach edukacyjnych i portalach społecznościowych. Największym zainteresowaniem uczniów, oprócz facebooka cieszyła się strona www.egzaminzawodowy.info, na której online można rozwiązywać testy, przygotowując się do egzaminu zawodowego w różnych specjalnościach.
Kolejne zajęcia poświęcone były uświadomieniu uczniom zagrożeń Internetu. Przedstawiona została prezentacja multimedialna na ten temat z szkolnych zasobów Projektu ?Aktywna Edukacja?. Dużą pomocą w realizacji zajęć okazał się edukacyjny serwis internetowy dzieckowsieci.fdn.pl, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Uczniowie z przejęciem oglądali film ?Gdzie jest Mimi?, dyskutowali na tematy poruszane w  animowanych filmach przedstawiających przygody Fejsmena ? superbohatera, które w sposób humorystyczny przedstawiały przejawy zagrożeń z Internetu. Na tej podstawie uczestnicy zajęć wspólnie opracowali zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z sieci.
Ważnym celem prowadzonych zajęć było zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie na temat urzędów, organizacji, miejsc użyteczności publicznej, niezbędnych  w życiu każdego obywatela. Dużym zainteresowaniem cieszyły się strony, zawierające kalendarz różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w środowisku przez lokalne społeczności. Efektem wspólnych poszukiwań było opracowanie ilustrowanego ?Informatora Obywatelskiego?, czyli bazy stron internetowych przydatnych w życiu aktywnego obywatela ? internauty. Uczestnicy postanowili, że multimedialny egzemplarz Informatora będą przechowywali w swoich skrzynkach elektronicznych.
Założone cele zajęć zostały osiągnięte. Wszyscy uczniowie zdobyli sprawność ?Niepokonany władca portali internetowych? , a na potwierdzenie kolorowe naklejki ilustrujące każdą nabytą w czasie zajęć umiejętność korzystania z Internetu.   Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by