Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 1z

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 1z w ramach Projektu FIO 2015 ?Nasze życie w naszych rękach?.
We wrześniu 2015 roku odbył się 12 godzinny cykl zajęć ?Z informatyką na co dzień?, w którym uczestniczyło 8 uczniów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Puławach. Celem zajęć było poznanie sposobów i możliwości komunikowania się, edukacji i zdobywania informacji przez Internet oraz zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, w szkolnej pracowni informatycznej. Każdy z uczestników miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.

Podczas pierwszych zajęć wszyscy uczniowie założyli pocztę elektroniczną. W ramach ćwiczeń pisali do siebie maile, przesyłali zdjęcia z półkolonii i wycieczki do Białowieży. Efekty ich pracy okazały się niezbędne w realizacji kolejnych zadań: rejestracji na platformach edukacyjnych i portalach społecznościowych. Największym zainteresowaniem uczniów cieszył się portal społecznościowy facebook.


Kolejne zajęcia poświęcone były uświadomieniu uczniom zagrożeń Internetu. Przedstawiona została prezentację multimedialna na ten temat z szkolnych zasobów Projektu ?Aktywna Edukacja?. Dużą pomocą w realizacji zajęć okazał się edukacyjny serwis internetowy sieciaki.pl, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Uczniowie z przejęciem oglądali film ?Gdzie jest Mimi?, wesoło komentowali kreskówki ?Owce w Sieci?, które w sposób humorystyczny przedstawiały przejawy zagrożeń z Internetu. Na tej podstawie uczestnicy zajęć wspólnie opracowali zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z sieci.


Ważnym celem prowadzonych zajęć było zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji     w Internecie na temat urzędów, organizacji, miejsc użyteczności publicznej, niezbędnych      w życiu każdego obywatela. Dużym zainteresowaniem cieszyły się strony, zawierające kalendarz różnego rodzaju imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w środowisku przez lokalne społeczności. Efektem wspólnych poszukiwań było opracowanie ilustrowanego ?Informatora Obywatelskiego?, czyli bazy stron internetowych przydatnych w życiu aktywnego obywatela ? internauty. Uczestnicy postanowili, że multimedialny egzemplarz Informatora będą przechowywali w swoich skrzynkach elektronicznych.
Założone cele zajęć zostały osiągnięte, dzięki 100% frekwencji i zaangażowaniu uczestników. Wszyscy uczniowie zdobyli sprawność ?Niepokonany władca portali internetowych? a na potwierdzenie kolorowe naklejki ilustrujące każdą nabytą w czasie zajęć umiejętność korzystania z Internetu.

  

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by