Warsztaty ?Pokaż swój język? dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Warsztaty Zostały przeprowadzone z udziałem młodzieży ze szkoły zawodowej
i trwały od września do końca listopada 2015 r. Uczestniczyły w nich trzy grupy młodzieży
a każda z nich przeszła cykl zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych.
Każdorazowo zajęcia były rozpoczynane przez trenera ankietą sprawdzającą poziom wiedzy uczestników. Po zakończeniu uczestnicy ponownie otrzymywali tę samą ankietę. Dzięki temu możliwe było porównanie wyników i sprawdzenie przyrostu wiedzy.

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by