Myślą przewodnią podejmowanych przez nasze stowarzyszenie działań jest hasło:
?Dajmy im szansę?
Naszym podopiecznym, uczniom ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, dajemy szansę
na odkrywanie świata, twórcze działanie oraz przeżywanie pozytywnych emocji.

Sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć: "Paszport nastolatka"

Zajęcia obejmowały cztery trzygodzinne spotkania:

Podczas pierwszych zajęć uczyliśmy się załatwiać sprawy w urzędach: złożyliśmy wizytę
na poczcie, tam pobraliśmy formularze do wypełnienia. Potem uczyliśmy się prawidłowo
je wypełniać. Namęczyliśmy się z tym trochę. Okazało się, że wcale niełatwo jest prawidłowo zaadresować kopertę, wypełnić druk na przesyłkę poleconą, z potwierdzeniem odbioru czy paczkę. Udało się. Teraz ten problem mamy już za sobą.

Czytaj więcej...

Artystyczne impresje "Taneczne ekspresje" - sprawozdanie

Zajęcia taneczne stanowią istotną część edukacji ruchowej, która jest jednym z zasadniczych zadań wpływających na kształcenia i wychowania ogólne, dążące do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia taneczne w ramach programu FIO prowadzone były dla grupy dzieci z Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w okresie 01.10.2015 r. ? 31.10.2015 r. według programu autorskiego opracowanego przez Izabelę Sońta. 

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć "Mój mózg może więcej"

Celem zajęć było zwiększenie wiedzy uczniów na temat technik efektywniejszego uczenia się, wpływu umiejętności wyrażania emocji związanych z problemami szkolnymi na proces uczenia się, poznanie sposobu na dobrą organizację czasu pracy, uświadamianie uczniom, że efekty uczenia się w dużym stopniu zależą od poziomu motywacji do pracy, zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowego odżywiania się.

Czytaj więcej...

Raport z realizacji zajęć komputerowych "Z informatyką na co dzień"

Korzystanie z Internetu jest dla większości uczniów ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Na zajęciach komputerowych zdobyli wiedzę na temat zagrożeń w sieci, poznali zasady bezpiecznego i etycznego korzystania z Internetu. Ponadto komputer jest atrakcyjnym narzędziem do poznania organizacji, urzędów, miejsc użyteczności publicznej, ułatwiających funkcjonowanie w społeczności lokalnej a tym z reguły uczniowie się jeszcze nie interesują. Poznali możliwości, które daje poczta elektroniczna. Z moich obserwacji wynika, że uczniowie mailują ze sobą, m. in. załączając zdjęcia z wycieczek. Reasumując zajęcia spełniły zakładane założenia.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 3z

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 3z w ramach Projektu FIO 2015 ?Nasze życie w naszych rękach?. We październiku 2015 roku odbył się 12 godzinny cykl zajęć ?Z informatyką na co dzień?, w którym uczestniczyło 7 uczniów klasy trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Puławach. Celem zajęć było poznanie sposobów i możliwości komunikowania się, edukacji i zdobywania informacji przez Internet oraz zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania    z sieci. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, w szkolnej pracowni informatycznej. Każdy z uczestników miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 1z

Sprawozdanie z zajęć ?Z informatyką na co dzień?, prowadzonych w grupie 1z w ramach Projektu FIO 2015 ?Nasze życie w naszych rękach?.
We wrześniu 2015 roku odbył się 12 godzinny cykl zajęć ?Z informatyką na co dzień?, w którym uczestniczyło 8 uczniów klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Puławach. Celem zajęć było poznanie sposobów i możliwości komunikowania się, edukacji i zdobywania informacji przez Internet oraz zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów, w szkolnej pracowni informatycznej. Każdy z uczestników miał do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu.

Czytaj więcej...

Warsztaty ?Pokaż swój język? dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Warsztaty Zostały przeprowadzone z udziałem młodzieży ze szkoły zawodowej
i trwały od września do końca listopada 2015 r. Uczestniczyły w nich trzy grupy młodzieży
a każda z nich przeszła cykl zajęć dotyczących komunikacji interpersonalnej w różnych sytuacjach społecznych.
Każdorazowo zajęcia były rozpoczynane przez trenera ankietą sprawdzającą poziom wiedzy uczestników. Po zakończeniu uczestnicy ponownie otrzymywali tę samą ankietę. Dzięki temu możliwe było porównanie wyników i sprawdzenie przyrostu wiedzy.

Czytaj więcej...

"Mój umysł stać na więcej"

Sprawozdanie z zajęć  będących częścią projektu "Nasze życie w naszych rękach"- "Mój umysł stać na więcej" Gr. 2z

W listopadzie ostania już grupa uczniów zrealizowała 12-godzinny cykl zajęć pozalekcyjnych pod hasłem ?Mój umysł stać na więcej?. Zajęcia z 8 osobami- uczniami klasy II szkoły zawodowej zrealizowaliśmy podczas  4 spotkań. Ta grupa posiadała najwięcej informacji, zarówno dotyczących wpływu tego, co spożywamy na nasze możliwości intelektualne, jak i wpływu emocji na proces uczenia się. Uczniowie znali techniki relaksacyjne, więc aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Problemem było dla niektórych podzielenie procesu planowania, zdobywania celu na etapy. I to zadanie wymagało pomocy osoby prowadzącej. Ponieważ młodzież uczestniczyła również w bogatym w tym czasie programie imprez szkolnych-połowa grupy  uzupełniała zaplanowane zadania w dodatkowym terminie - 25.11.15r  Wszyscy uczestnicy zajęć zapracowali na tytuł "Super umysłu".

Czytaj więcej...

Warsztaty - "Pokaż swój język"

Sprawozdanie z realizacji zadania realizowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  FIO 2015

Tytuł zadania: "Nasze życie w naszych rękach"
Warsztaty -"Pokaż swój język?  dla grupy 3g

Miejsce realizacji warsztatów: Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Puławach
Osoba prowadząca: Jolanta Pajdowska

Czytaj więcej...

Żegnamy się z projektem FIO 2015 "NASZE ŻYCIE W NASZYCH RĘKACH"

Na zakończenie projektu odbyła się impreza na podsumowanie działań projektowych, czyli czterogodzinne, uroczyste spotkanie podsumowujące rezultaty projektu z udziałem wszystkich uczestników zadania, rodziców, wolontariuszy i zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczęły konkursy sprawdzające wiedzę i umiejętności zdobyte podczas trwania projektu. Okazało się, ze uczniowie zdobyli stanęli na wysokości zadania. Rozwiązywali zadania trafnie i z ogromnym zaangażowaniem.

Czytaj więcej...

Półkolonie pełne atrakcji!

?Być znowu w drodze-oto, co im się marzy?
(R. Kapuściński)

Już po raz siódmy na przełomie czerwca i lipca podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Dajmy im szansę? uczestniczyli w dwutygodniowych półkoloniach. Stało się to już tradycją dla naszej młodzieży i szczerze mówiąc, nie wyobrażamy sobie innego początku wakacji. Tym razem realizację tego przedsięwzięcia umożliwiło nam powierzenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizacji projektu pt.: ?Nasze życie w naszych rękach? w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- FIO 2015. Półkolonie dla 30-osobowej grupy były jednym z elementów wspomnianego projektu.
W trakcie półkolonii założyliśmy sobie aktywny wypoczynek i codzienne wędrowanie. Staraliśmy się odkrywać nowe miejsca, ale sentyment nie pozwolił zapomnieć też o tych, które dotąd odwiedzaliśmy chętnie każdego roku i nie mieliśmy ich dość.
Nasz wypoczynek rozpoczęliśmy i zakończyliśmy w tym samym miejscu- urokliwym Kazimierzu Dolnym, którego zakątki jak się okazuje, przyciągają nie tylko turystów. Odwiedziliśmy kazimierski Rynek, kościół Farny, Muzeum Przyrodnicze, spacerowaliśmy nabrzeżem Wisły. Największy entuzjazm wzbudziły towarzyszące nam podczas rejsów mewy, domagające się karmienia i naszej uwagi. Tym razem z powodu niskiego stanu wody nie udało nam się dopłynąć aż do Janowca, ale ?dla chcącego nic trudnego?, więc dotarliśmy tam innym środkiem lokomocji. W Janowcu zwiedziliśmy zamek, wędrowaliśmy pięknymi brukowanymi uliczkami. Najbardziej wytrwali, pomimo upału, rozegrali mecz piłki nożnej na janowieckim boisku Orlik. Dzień zakończyło ognisko  i pieczenie kiełbasek.

Czytaj więcej...

Szósta edycja półkolonii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

?Cudze chwalicie, swego nie znacie?, czyli na tropie tajemnic naszego regionu

Pierwsza połowa lipca to już tradycyjnie czas półkolonii dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Dajmy im szansę?. W tym roku po raz szósty 31- osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach spędziła na półkoloniach 2 tygodnie, pełne atrakcji i niezwykłych wrażeń. Fundusze na wypoczynek pochodziły ze środków Stowarzyszenia, pozyskanych w czasie IV Balu Charytatywnego, zorganizowanego przez posła ziemi puławskiej, Włodzimierza Karpińskiego, na rzecz...

Czytaj więcej...

Wyprawa do krainy soli

W dniach 10-11 września 2013 roku kilkunastoosobowa grupa gimnazjalistów uczestniczyła w wycieczce do Bochni i Krakowa. Zwiedzaliśmy kopalnię soli w Bochni. Obecnie jest tam nowoczesne, wykorzystujące technologię cyfrową muzeum. Gdy zjechaliśmy szybem do kopalni, powitał nas duch, który coraz zaskakiwał sposobem prezentowania trudnej i niebezpiecznej pracy górników. Mieliśmy okazję przeżyć wybuch metanu w kopalni (oczywiście symulację).

Czytaj więcej...

Wakacje pod znakiem przygody

Półkolonie 2013
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach

Pierwsza połowa lipca była dla dużej grupy wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach czasem wielu atrakcji i wrażeń. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Dajmy im szansę? zorganizowało bowiem w dniach 1-12 lipca, po raz piąty, półkolonie dla 32- osobowej grupy dzieci i młodzieży.
Fundatorem wypoczynku były, podobnie jak w ubiegłym roku, Zakłady Azotowe w Puławach.
Przez 10 dni nasi uczniowie brali udział w zajęciach rozwijających wiedzę i umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. W trakcie licznych wycieczek poznawali walory przyrodnicze i ciekawe miejsca naszego regionu.

Czytaj więcej...

?Spójrz inaczej na agresję?

Realizacja programu profilaktycznego ?Spójrz inaczej na agresję? 
w ZSZ nr 7 w Puławach

Program został skonstruowany dla grupy młodzieży zasadniczej szkoły zawodowej, którą wyłoniono spośród całej społeczności szkolnej. Grupy ?mocnej?, trzymającej się razem, wzbudzającej respekt. Słowem- agresorów.
Skąd w nich tyle agresji? Dlaczego? I co z tym zrobić? Jak pomóc im i chronić pozostałych? Czy damy radę cokolwiek zrobić? Pytań było wiele, wiele wątpliwości. Ale spróbować warto ?..

Czytaj więcej...

Projekt - "DAJMY SZANSĘ NA SUKCES"

   Projekt - "DAJMY SZANSĘ NA SUKCES" - www.projekt.dajmyimszanse.ehost.pl

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS

 

 

 

 

 

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Dajmy im szansę?,  działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Puławach, zorganizowało w dniach od 9 lipca do 20 lipca 2012 roku półkolonie.  Wzięło w nich udział 27 uczniów naszej szkoły.     

Czytaj więcej...

Jesteśmy dzielni i samodzielni!

Program ?Chcę być samodzielny? dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym
Termin realizacji: IX ? X 2009 r.

Opis realizacji programu

Super była jesień tego roku w naszej szkole. Mnóstwo wrażeń i atrakcji dostarczył nam program ?Chcę być samodzielny?, w którym braliśmy udział.

Czytaj więcej...

Między stalaktytami a stalagmitami w Jaskini "Raj"

W dniach 8-9 września 2009 roku odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla uczniów gimnazjum. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie ?Dajmy im szansę?, działające przy naszej szkole. W czasie jej trwania odwiedziliśmy największe i najstarsze w Polsce Muzeum zabawek i zabawy w Kielcach. Mogliśmy obejrzeć kilkanaście wystaw, które ukazywały lalki z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, lalki Barbie i modele samochodów, samolotów, statków czy marionetki teatralne. Podczas zwiedzania mogliśmy także pobawić się w kąciku zabaw ? między innymi układaliśmy puzzle.

Czytaj więcej...

"Działamy, więc cele osiągamy"

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 22.06.2009 r. do 18.12.2009 r., wsparte finansowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Grupa 70 uczniów Gimnazjum nr 8, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wzięła udział w programie, który składał się z:
Dwutygodniowych półkolonii, które objęły opieką 24 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (oraz ich rodzeństwo), pochodzących z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo, mieszkających w Puławach i okolicy. Głównym celem półkolonii było zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ferii letnich.

Czytaj więcej...

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by