O nas

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ?Dajmy im szansę? działa od 25 lutego 2005 r. a od 7 lipca 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym celem działań naszego towarzyszenia jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i zagrożonym patologią społeczną. Nasza pomoc skierowana jest szczególnie do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach, którzy w większości pochodzą z rodzin ubogich, często zamieszkujących obszary wiejskie.

Do działań naszego stowarzyszenia należy między innymi pomoc socjalna. Realizuje swoje cele między innymi poprzez prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, organizowanie półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym bądź terapeutycznym, imprez rekreacyjnych i sportowych, np. festynów, wigilii oraz przygotowanie paczek świątecznych dla naszych uczniów.

Nasze główne cele to usamodzielnienie dzieci i młodzieży, przełamanie bierności, zachęcenie do aktywności i uświadomienie im, że tylko poprzez działanie mogą zmienić swoje życie
i osiągnąć wyznaczone cele.

Nasze cele realizujemy dzięki środkom pozyskiwanym przede wszystkim:
- poprzez udział w konkursach ofert na projekty o charakterze opiekuńczo-edukacyjnym, ogłaszanych przez administrację publiczną lub Unię Europejską,
- z darowizn z 1%,
- ze składek członków stowarzyszenia.

Część funduszy pozyskujemy także od sponsorów. Prośby o darowizny skierowane do sponsorów uwarunkowane są koniecznością posiadania wkładu własnego przez stowarzyszenie przy realizacji danego projektu, czasami nawet do 30%. Pragniemy podkreślić, że praca członków stowarzyszenia opiera się na wolontariacie a młodzież korzystająca z różnych form zajęć nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych i bezpłatnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach czy półkolonii.

Idee działania naszego stowarzyszenia:

Łamiemy bariery  
Próbujemy
Chcemy
Dajemy radę
Potrafimy
Odkrywamy
Przeżywamy
Działamy
Uczymy się
Bawimy się
Cieszymy się
Uśmiechamy się
Pomagamy sobie wzajemnie
Pracujemy razem
Zdobędziemy zawód i pracę!  
Mamy szansę na sukces!

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by