1%

Uprzejmie prosimy o wpłatę 1% z dochodów Państwa na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Pieniądze te zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych oraz pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych (półkolonie, imprezy edukacyjne, wycieczki). Swą opieką obejmujemy około stu uczniów w ciągu roku.
 

Chcemy dodać, że członkowie naszego stowarzyszenia, w tym oczywiście członkowie zarządu, pracują jako wolontariusze i  nie pobierają wynagrodzenia za pracę w stowarzyszeniu.

Dane Stowarzyszenia, które należy umieścić w odpowiednim miejscu formularza PIT:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Dajmy im szansę"

KRS 0000228711

(Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym)

Nr konta

Bank PKO BP o. w Puławach

15 1020 3219 0000 9302 0051 4505

Copyright © 2018 by www.dajmyimszanse.ehost.pl Designed by